omega-mszana.pl

Oferta

(RODO) Klauzula informacyjna dla klientów

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW


Administrator Danych
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest
PPUH „OMEGA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Mszanie Dolnej
ul. Władysława Orkana, 34-730 Mszana Dolna, NIP: 737-21-31-848 REGON: 120758280.


Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych
W sprawach związanych z ochroną danych możesz się z nami skontaktować pod adresem siedziby pisemnie lub pod adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..


Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania
Cel przetwarzania Podstawa prawna Prawnie uzasadniony cel jeśli występuje.
Zawarcie i wykonanie umowy, w tym
kontaktowanie się z klientem w związku z
jej realizacją.
art. 6 ust. 1 lit. b RODO
Rozpatrywania skarg i reklamacji. art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Dochodzenia roszczeń związanych z
zawartą umową. art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Windykacja należności i prowadzenie
postępowań sądowych, a następnie
egzekucyjnych.
Archiwizowanie dokumentacji, tj. umów i
dokumentów rozliczeniowych. art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Prowadzenia statystyk poprzez pliki
cookies. art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Posiadanie informacji o statystykach
prowadzonych przez nas działań co
pozwala nam na usprawnienie
prowadzonej przez nas działalności.
Prowadzenie działań marketingowych
własnych produktów i usług bez
wykorzystania środków komunikacji
elektronicznej.
art. 6 ust. 1 lit. f RODO Prowadzenie działań marketingowych
promujących prowadzoną działalność.
Prowadzenie działań marketingowych
własnych produktów i usług z
wykorzystaniem środków komunikacji
elektronicznej.
art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym
działania te z uwagi na inne
obowiązujące przepisy prowadzone
są przez nas jedynie na podstawie
posiadanych zgód.
Prowadzenie działań marketingowych
promujących prowadzoną działalność.
Obsługa zgłoszeń kierowanych z
wykorzystaniem formularza kontaktowego,
art. 6 ust. 1 lit. f RODO Udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i
zapytania kierowane z wykorzystaniem
innych wniosków, w tym zapewnienie
rozliczalności
formularza kontaktowego lub w innej
formie, w tym przechowywanie
newralgicznych wniosków i udzielonych
odpowiedzi celem zachowania zasady
rozliczalności.


Odbiorcy danych
Dane osobowe możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzały, w szczególności:
• pomiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, spedycyjną
• bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń
• organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na
nas obowiązków (Urząd Skarbowy, PIP, ZUS)
• podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom systemów
zewnętrznych wspierającym naszą działalność
Czas przechowywania danych
Jako administrator jesteśmy obowiązani do przechowywania dokumentów zawierających dane przez okresy wskazane
przepisami prawa lub jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania naszej spółki i zachowania zasady rozliczalności.
Dane przechowujemy przez okresy wskazane poniżej:


Czas przechowywania
danych Do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.
Dokumenty
rozliczeniowe
Księgi i związane z ich prowadzeniem dokumenty do czasu upływu okresu
przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej.
Dokumenty związane z
rękojmią
Dokumenty dotyczące rękojmi i reklamacji będą przetwarzane przez 1 rok po terminie
upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji.
Dane dla celów
marketingowych
- W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu jej wycofania;
- W przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu – do czasu
wniesienia sprzeciwu.
Dane przekazywane na
forum eds Do czasu usunięcia konta z serwisu (cofniecie zgody)


Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych
Każdej osobie której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).
Nadto, w sytuacji gdy przetwarzanie, którego dokonujemy narusza przepisy RODO posiadacie Państwo prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy PPUH „OMEGA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.


Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że
w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane
inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych klientów.
W ramach wykonywanych czynności korzystamy z plików cookies w ten sposób że obserwujemy i analizujemy ruch na
naszych stronach jednakże w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO. Należy
mieć jednak na uwadze, iż partnerzy PPUH „OMEGA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
podczas użytkowania serwisu eds mogą przetwarzać dane w postaci plików cookies w sposób
automatyczny np. w celu stosowania technologii Google Analytics i Google AdWords.

Praca od zaraz

Praca od zaraz! więcej»

Płyty drogowe

W naszej ofercie możecie państwo znaleźć używane płyty drogowe. Wszelkie informacje dostępne są pod nr:

660 772 387

Uwaga!

1 stycznia 2012 r. zakończył się okres przejściowy dla dostosowania krajowego poziomu opodatkowania węgla i koksu do wymogów prawa unijnego, dlatego od początku roku 2012 jest naliczana akcyza na wyroby węglowe, odpowiednio: Węgiel kamienny - 37,47 zł/t Koks - 43,30 zł/t

 

 


UWAGA !!!

NOWY SKŁAD:

 

MSZANA DOLNA UL. KOLBEGO 19

Aktualności