Płyty z wełny mineralnej otrzymanej z włókien szklanych o najlepszym współczynniku przewodności cieplnej λ (lambda).
Dzięki doskonałym parametrom termicznym (niska lambda) pozwala maksymalnie wykorzystać dostępną dla izolacji przestrzeń.

Isover Multimax 30 łączy w sobie najważniejsze cechy materiałów izolacyjnych z wełny mineralnej:

  • niski współczynnik przewodzenia ciepła
    przewodzenia ciepła
    Lambda – współczynnik przewodzenia ciepła, charakteryzujący materiał lub wyrób budowlany;…Read more
  • materiał niepalny
  • niski opór dyfuzyjny pary wodnej
  • elastyczna struktura