Jakieś pytania?
18 33 10 146
orkana@omega-mszana.pl

Mechanik pojazdów samochodowych

OPIS

Zatrudnię mekaniği

Wymagania: – doświadczenie w zawodzie

Özgeçmiş powinno zawierać klauzulę : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji ve stanowisko „Mechanik” przez managera danych PPUH OMEGA SP. Z OO Jednocześzanie o, jednocześzanie o, jednocześzanie o, jednocześzanie o, jednocześzanie o, jednocześzanie o, jednocześzanie o, jednocześzanie o, s. celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania, jak również, że dane osobowe podaję dobrowolnie” CV, które nie będą zawierały powyższej treści klauzuli zostaną usunięte i nie będą brały udziału w procesie rekrutacji.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW NA PRACOWNIKÓW

Zgodnie z sanat. 13 ust. 1 ben ust. 2 ogólnego rozporządzenia veya ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) bilgi, yani:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PPUH „OMEGA” Z OO z siedzibą w Mszanie Dolnej ul. Władysława Orkana 51, 34-730 Mszana Dolna,

NIP: 73********848 REGON: 120758280.

Pani/Pan skontaktować się z Yönetici telefonując pod numarası: 183310038.

1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji ve stanowisko pracy ve jakie złożył Pan/Pani ve podstawie sanatı. 6 önce 1b RODO yağlama/podstawie’de. Sanat. 6 ilk 1 paket bir RODO w celu przetwarzania danych kontaktowych lub/i przyszłych rerutacji ve podstawie zgody ve przetwarzanie w określonym w zgodzie celu. Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu uwzględnienia Pani / Pana osoby w procesie rekrutacji.

2. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organik państwowe w zakresie wykonywanych zadan, wspólnicy ve pracownicy AD w zakresie swoich obowiązków służbowych ve podstawie up.

3. Pani/Pana dane osobowe ve daha fazla bilgi.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż konieczne için jest, tj. przez okres wyznaczony właściwymi przepisami prawa.

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych (o przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii), prawo ich sprostowania, zmiany, ograniczenia przetwarzania o dane zbędne dlazancelu ustlogo. 3), prawo do przenoszenia danych, usunięcia danych zbędnych dla celu przetwarzania określonego w ust. 3), prawo sprzeciwu wobec danych przetwarzanych w celu marketingu bezpośredniego. W celu uwierzytelnienia czy için Pan/Pani są uprawnieni możemy prosić veya podanie informacji dodatkowych. Zakres każdego zw/w praw oraz sytuacje kiedy można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa. En z jakiego prawa może Pan/Pani skorzystać zależy np. podstawy prawnej ve jakiej przetwarzamy dane oraz celu ich przetwarzania.

6. Ana Sayfa/Pan prawo Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Şafak GIODO) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narrusya porzepisy 2016 'dan beri.

7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również

w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki karides yağı

podobny sposób ve nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie ve automatycznym przetwarzaniu danych osobowych ve ben nie wiążą się z taką automatycznie podejąmowan.ą decycznie için ayrı