Jakieś pytania?
18 33 10 146
orkana@omega-mszana.pl

Magazynier w sklepie z materiałami budowlanymi

MAGAZYNIER

Wymagamy: – wykształcenia min. zawodowego – doświadczenie na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem

Zakres obowiązków: – przyjmowanie i wydawanie towarów na podstawie dokumentów, – załadunek, rozładunek towarów, – dbanie o porządek i estetykę w pomieszczeniach magazynowych oraz placu magazynowym

CV powinno zawierać klauzulę: ’Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko MAGAZYNIER przez administratora danych PPUH OMEGA SP. Z O.O. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania, jak również, że dane osobowe podaję dobrowolnie

CV, które nie będą zawierały powyższej treści klauzuli zostaną usunięte i nie będą brały udziału w procesie rekrutacji.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW NA PRACOWNIKÓW

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PPUH „OMEGA” Z O.O. z siedzibą w Mszanie Dolnej ul. Władysława Orkana 51, 34-730 Mszana Dolna,

NIP: 73********848 REGON: 120758280.

Może Pani/Pan skontaktować się z Administratorem telefonując pod numer: 183310038.

1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy na jakie złożył Pan/Pani na podstawie art. 6 ust 1b RODO lub/i na podstawie. art. 6 ust 1 pkt a RODO w celu przetwarzania danych kontaktowych lub/i przyszłych rekrutacji na podstawie zgody na przetwarzanie w określonym w zgodzie celu. Podanie twoich danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu uwzględnienia Pani / Pana osoby w procesie rekrutacji.

2. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy państwowe w zakresie wykonywanych zadań, wspólnicy i pracownicy AD w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia.

3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwymi przepisami prawa.

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych (o przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii), prawo ich sprostowania, zmiany, ograniczenia przetwarzania o dane zbędne dla celu przetwarzania określonego w ust. 3), prawo do przenoszenia danych, usunięcia danych zbędnych dla celu przetwarzania określonego w ust. 3), prawo sprzeciwu wobec danych przetwarzanych w celu marketingu bezpośredniego. W celu uwierzytelnienia czy to Pan/Pani są uprawnieni możemy prosić o podanie informacji dodatkowych. Zakres każdego z w/w praw oraz sytuacje kiedy można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa. To z jakiego prawa może Pan/Pani skorzystać zależy np. od podstawy prawnej na jakiej przetwarzamy dane oraz celu ich przetwarzania.

6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej GIODO) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również

w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub

w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.